Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2022

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2022

Tin liên quan: