Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2022

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2022

- Thu tiền Đóng góp ủng hộ quỹ "AN SINH XÃ HỘI" năm 2022 (đợt 1 theo Thông báo số 720/TB-ĐHAG ngày 24/06/2022)

Tin liên quan: