Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2017

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2017

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2017

Áp dụng từ tháng 07 lương cơ bản mức mới từ 1.210.000đ lên 1.300.000đ

Tin liên quan: