Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2021

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021

- Truy lĩnh tiền lương, PCƯĐ năm học 2020-2021

- Truy thu tiền PCƯĐ năm học 2020-2021 (đợt 1)

 

Tin liên quan: