Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2021

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2021

- Thu tiền đóng góp ủng hộ quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 năm 2021(Theo TB số 36//TB-CĐCS ngày 15/06/2021)

Tin liên quan: