Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2021

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2021

Tin liên quan: