Thông báo về việc chi trả lương

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

Ngày 22/01/2021 nhà trường chi trả vào tài khoản cá nhân:

- Tiền lương tháng 1 năm 2021 (chưa có tiền Thu nhập tăng thêm),

- Trừ tiền tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2021.

Lý do chi trả trễ: Nhà nước cấp dự toán chậm mong quý thầy cô thông cảm.

Tin liên quan: