Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang.

Tiền lương tháng 01/2021 trả chậm so với qui định, do Trường chưa nhận được ngân sách Nhà nước năm 2021.
Phòng Kế hoạch- Tài vụ thông báo cán bộ, viên chức được rõ.

Tin liên quan: