Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2020

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2020

Tin liên quan: