Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2020

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2020

Tin liên quan: