Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 01/2017 - Lương tháng 01 trừ tiền Bảo Hiểm con người (BHTN) theo danh sách đăng ký Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2017

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 01/2017

- Lương tháng 01 trừ tiền Bảo Hiểm con người (BHTN) theo danh sách đăng ký

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2017

Tin liên quan: