Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

Ngày 21/01/2020 nhà trường chi trả vào tài khoản cá nhân:

- Tiền lương, thu nhập tăng thêm tháng 1 năm 2020

- Trừ tiền tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2020

Lý do chi trả trễ: Nhà nước cấp dự toán chậm mong quý thầy cô thông cảm.

Tin liên quan: