Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

Tiền lương tháng 01/2020 trả chậm so với qui định, do Trường chưa nhận được ngân sách Nhà nước năm 2020.

Phòng Kế hoạch- Tài vụ thông báo cán bộ, viên chức được rõ.

Tin liên quan: