Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019

- Truy lĩnh + Truy thu (PCUĐ 2019-2020)

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

- Thu "Thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội" 180.000đ/người (đợt 2)

Tin liên quan: