Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2019

-Truy thu đợt 4 Phụ cấp ưu đãi năm học (2018-2019)

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: