Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2019

- Truy lĩnh Lương+ Phụ cấp (Nâng bậc lương, hưởng PC Thâm niên nghề)

-Truy thu đợt 3 Phụ cấp ưu đãi năm học (2018-2019)

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

 

Tin liên quan: