Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2019

- Truy lĩnh Phụ cấp ưu đãi năm học (2018-2019)

-Truy thu đợt 1 Phụ cấp ưu đãi năm học (2018-2019)

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: