Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2019

- Lương được tính theo mức lương cơ sở mới 1.490.000đ

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: