Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2019

- Thu "Thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội" 180.000đ/người

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: