Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2019

- Truy thu phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: