Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2019

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2019

- Nâng phụ cấp thâm niên tháng 03-2019
- Nâng lương trước hạn năm 2018
- Nâng lương thường xuyên quý 1-2019
- Truy thu - truy lĩnh phụ cấp cán bộ Đoàn.

Tin liên quan: