Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và trợ cấp tết

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

 

Ngày 18/01/2018 nhà trường chi trả vào tài khoản cá nhân:

- Tiền lương, thu nhập tăng thêm tháng 1, tháng 2 năm 2019

- Thu nhập tăng thêm năm 2018 (điểu chỉnh từ mức cơ sở 1 triệu lên mức 1,3 triệu)

- Tiền trợ cấp tết Nguyên Đán năm 2019 (700.000đ/người)

- Trừ tiền tham gia bảo hiểm tai nạn năm 2019 (Danh sách)

Lý do chi trả trễ: Nhà nước cấp dự toán chậm mong quý thầy cô thông cảm.

Tin liên quan: