Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2018

Lương trừ 180.000đ quỹ An sinh xã hội theo thông báo VP Đảng ủy Trường ĐHAG
Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2018

Tin liên quan: