Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2018

Đóng góp Quỹ An sinh Xã hội đợt 1/2018 số tiền 180.000đ

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2018

Tin liên quan: