Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2018

Lương được tính theo mức lương cơ sở mới: 1.390.000đ.

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2018

Tin liên quan: