Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2018

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2018

Tin liên quan: