Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 01/2018

- Trừ tiền Bảo hiểm tai nạn (BH kết hợp con người)
Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2018

Tin liên quan: