Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2017

- Trừ 180.000đ tiền quỹ vì người nghèo đợt 2 năm 2017

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2017

Tin liên quan: