Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2016 Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2016

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2016

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2016

Trong đó gồm các khoản:

- Truy lĩnh tiền Phụ cấp ưu đãi (từ tháng 9/2015 đến nay)

- Truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên theo QĐ

- Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi (từ tháng 9/2015 đến nay)

- Trừ tiền quỹ vì người nghèo (theo công văn sô 39/ĐHAG-CĐCS ngày 14/03/2016)

 

Tin liên quan: