Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2016 Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2016

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2016

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2016

- Truy lĩnh tiền nâng lương đến hạn của cán bộ, giảng viên (Quí 3)

Tin liên quan: