Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2016 Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2016

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016

Tin liên quan: