Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2016 Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2016

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2016

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2016

 Trong đó gồm có các khoản:

- Truy lĩnh lương tháng 05, 06, 07 (năm 2016)

- Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi năm học 2015-2016 (lần 3)

- Trừ tiền mái ấm công đoàn năm 2016: Số tiền 120.000 đồng

Tin liên quan: