Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2017 - Truy lĩnh nâng lương quý 1 Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2017

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2017

- Truy lĩnh nâng lương quý 1

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2017

Tin liên quan: