Kính gửi: Cán bộ, viên chức và người lao động

 

Thời gian chi trả tiền lương tháng 10/2017 dự kiến chậm hơn so với qui định

Lý do:

- Kho bạc nhà nước An Giang thay đổi biểu mẫu.

- Sở tài chính An Giang điều chỉnh mục chi.

Rất mong quý thầy, cô thông cảm.

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Tin liên quan: