Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2017

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2017
Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017

- Truy lĩnh TNTT từ tháng 01/2017-10/2017(Lễ 20.11)

Tin liên quan: