Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2017 - Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi lần 2 (năm học 2016-2017)

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2017

- Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi lần 2 (năm học 2016-2017) File đính kèm

- Trừ tiền chăm lo an sinh đời sống xã hội (Kế hoạch: số 44-KH/ĐU ngày 15/05/2017)

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2017

Tin liên quan: