Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2017 - Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi lần 1 (năm học 2016-2017) trừ lương Tháng 05

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2017

- Truy thu tiền phụ cấp ưu đãi lần 1 (năm học 2016-2017) trừ lương Tháng 05 file đính kèm

- Trừ nửa ngày lương (Xây dựng nhà tình nghĩa)

Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2017

Tin liên quan: