Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018. Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Thuc hien du toan thu chi 2018.pdf 380.900

Tin liên quan: