Tin tức mới

Thông báo
  • 01/06/2020 14:24

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2020

Xem thêm
Thông báo
  • 01/05/2020 14:22

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2020

Xem thêm
Liên hệ
  • 21/04/2020 11:30

Phân công nhiệm vụ viên chức (Áp dụng từ ngày 01/05/2020)

Xem thêm
Thông báo
  • 01/04/2020 14:16

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2020

Xem thêm
Thông báo
  • 05/03/2020 15:01

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2020

Xem thêm
Thông báo
  • 06/02/2020 14:28

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2020

Xem thêm
Thông báo
  • 30/01/2020 09:10

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm

Xem thêm
Thông báo
  • 01/01/2020 08:54

Kính gửi: Cán bộ, viên chức Trường Đại học An Giang

Xem thêm
Thông báo
  • 02/12/2019 08:56

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2019

Xem thêm