Tin tức mới

Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 2
  • 07/04/2024 08:18

Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 2.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 03/03/2024 14:20

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2024

Xem thêm
Công bố công khai quyết toán ngân sách 2022
  • 22/02/2024 16:11

Công bố công khai quyết toán ngân sách 2022.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 1
  • 15/02/2024 09:12

Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 1.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 04/02/2024 14:18

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 02/2024

Xem thêm
Thông báo
  • 12/01/2024 09:51

Thông báo về việc chi trả lương T01/2024

Xem thêm
Thông báo
  • 11/12/2023 16:51

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2023

Xem thêm
Thông báo
  • 11/12/2023 16:49

Thông báo về việc đóng góp Quỹ An sinh xã hội năm 2023 (Đợt 2)

Xem thêm
Thông báo
  • 01/11/2023 16:50

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2023

Xem thêm