Tin tức mới

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi NS 6 tháng đầu năm 2024
  • 12/07/2024 09:44

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi NS 6 tháng đầu năm 2024.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 11/07/2024 10:41

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2024

Xem thêm
Thông báo
  • 02/06/2024 10:40

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2024

Xem thêm
Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 3
  • 15/05/2024 09:43

Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 3.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 05/05/2024 10:39

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2024

Xem thêm
QĐ662-Vv công bố công khai dự toán NS 2024 (đợt 2 bổ sung)
  • 15/04/2024 09:43

QĐ662-Vv công bố công khai dự toán NS 2024 (đợt 2 bổ sung).Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Công khai thực hiện dự toán thu-chi NS Quí I năm 2024
  • 15/04/2024 09:42

Công khai thực hiện dự toán thu-chi NS Quí I năm 2024.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Công khai thực hiện dự toán thu-chi NS năm 2023
  • 15/04/2024 09:37

Công khai thực hiện dự toán thu-chi NS năm 2023.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 2
  • 07/04/2024 08:18

Công bố công khai dự toán ngân sách 2024 Đợt 2.Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm