Slider 1

Tin tức mới

Thông báo
  • 04/03/2019 08:46

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2019

Xem thêm
Thông báo
  • 18/01/2019 10:29

Thông báo về việc chi trả lương, thu nhập tăng thêm và trợ cấp tết

Xem thêm
Quyết định
  • 01/01/2019 15:55

Quyết định về việc ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học An Giang 2019

Xem thêm
THÔNG BÁO BẢO HIỂM CON NGƯỜI (ĐỐI VỚI CB-GV) NĂM 2019
  • 11/12/2018 10:07

Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng Kế hoạch- Tài vụ trước ngày 27/12/2018 ...

Xem thêm
Thông báo
  • 05/12/2018 16:37

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 12/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 05/11/2018 16:36

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 11/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 05/10/2018 16:33

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 10/2018

Xem thêm
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018
  • 05/09/2018 10:05

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018. Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 03/09/2018 14:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2018

Xem thêm