Slider 1

Tin tức mới

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018
  • 05/09/2018 10:05

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018. Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.

Xem thêm
Thông báo
  • 03/09/2018 14:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 09/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 03/08/2018 16:48

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 08/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 05/07/2018 15:45

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 07/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 04/06/2018 16:16

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 06/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 04/05/2018 09:11

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 05/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 07/04/2018 08:39

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 04/2018

Xem thêm
Thông báo
  • 13/03/2018 14:09

Về việc thu học phí HK2(2017-2018) hình thức giáo dục thường xuyên lớp DT12GT

Xem thêm
Thông báo
  • 05/03/2018 15:50

Kính mời cán bộ, giảng viên đến phòng Kế Hoạch - Tài Vụ đối chiếu lương tháng 03/2018

Xem thêm